מתוך המאמר ד״ה וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני באהל מועד גו׳ , תשמ״ז
A Torah class by Rabbi Mendel Kaplan on bamidbar mamar

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *